Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

In The Name of Allah, The Most Beneficent, The Most Merciful

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 3
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 4
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Please Contact Us for Any Information to Our New Phone Number (021) 8778 5588 We will Serve you Better. PANGLIMA BESAR SOEDIRMAN, International Islamic Junior High School (PBS-IIJHS) Jl. Raya Bogor Km. 24, Cijantung East Jakarta
Print

Nama & Kode Guru

Written by Administrator.

 

NAMA GURU (KODE GURU)
SMP ISLAM PB. SOEDIRMAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

 

No

Guru Pengajar

Status

Mata

Pelajaran

 

 

 

 

1

Drs. H. Nur Alam, MA.

Kepala Sekolah

Scientific Writing

2

Hj. Mardiana, M.Pd.

Waka. Bid. Kurikulum

BK

3

Dra. Hj. Endah Wahyuni, M.Pd.

Waka. Bid. Kesiswaan

Tata Boga

4

Hartanta, M.Pd.

Waka. Bid. Sarpras

Matematika

5

H. Muhammad Ichwani, M.Pd.

GTY

Syari'ah

6

Drs. H. Medwi Nugroho, M.Pd.

GTY

Penjasorkes

7

Hj. Hayatul Badri H., S.Pd

Guru DPK

Bahasa Indonesia

8

Hj. Rusnaini, M.Pd.

Guru DPK

IPA

9

Siti Nurjanah, S.Pd.

Guru DPK

Bahasa Indonesia

10

Hj. Tri Widiyastuti, S.Pd.I

GTY

Al-Quran/Hadist

11

Hj. Siti Asykariyah, S.Pd.I

GTY

PAI / Syari'ah

12

Dra. Eni Rohaeni, M.Pd.

GTY

Bahasa Indonesia

13

Dra. Euis Herlina

GTY

PKn

14

Dra. Umi Jami'atul Hasanah, M.Pd.

GTY

Matematika

15

Dra. Hj. Ade Yuyun, M.Pd.

GTY

Bahasa Indonesia

16

H. Achmadi, Lc

GTY

Bahasa Arab/Al-Qur'an

17

Aidawati, M.Pd.

GTY

Matematika

18

Ridwan, S.Pd

GTY

Seni Budaya (Musik)

19

Effendi, M.Pd.

GTY

Elektronika/Prakarya Rekayasa

20

H. Wartsun Syuja'i, S.Pd.I

GTY

Syari'ah / Al-Quran / Hadits

21

Dra. Diah Nurul Marsida, M.Pd.

GTY

IPS Terpadu

22

Lulut Andri Iswari, S.Pd

GTY

Matematika

23

Wahyuni, S.Pd.

GTT

IPS

24

Riyatun Alawiyah, S.Pd.

GTT

BK

25

Tuti Amaliah, S.Pd.

GTT

BK

26

Srieyati, S.Si.

GTT

IPS

27

Amalia Rahayu, S.Pd

GTT

PKn

28

Achmad Andrianto, S.Pd

GTT

Penjasorkes

29

Wawan Supriatna, S.Pd

GTT

PLKJ/Penjasorkes

30

Yuli Yanti, S.Pd

GTY

IPS

31

Dinda Almira, S.Pd

GTT

Matematika

32

Ana Fitriningtias, S.Pd.

GTT

TIK/Komputer

33

Enjang Jamhuri, M.Pd,I

GTT

PAI / Syari'ah

34

Tati Kadarsih, S.Si.

GTT

Matematika

35

Rina Novianti, S.Si.

GTT

IPA

36

Andika Mahatmaka, S.Pd.

GTT

IPA

37

Reza Fauzan Rahman, S.Pd.

GTT

Bahasa Inggris/Conversation

38

Ika Ratna Pratiwi, S.Pd.

GTT

IPA

39

Ka'sa Humayyah, S.Psi.

GTT

BK

40

Hj. Siti Romelah, S.Pd.

GTT

Bahasa Inggris/Conversation

41

Ika Rakhmasari, S.Pd.

GTT

Bahasa Inggris

42

Muhammad Fauzan, S.Pd.

GTT

Seni Budaya (KTK)

43

Nisa Ulfariani, S.Pd.

GTT

IPA

44

Dian Apediani, S.Pd.

GTT